Home / Зорилго, зорилт

Зорилго, зорилт

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: Шүүхээс гарсан эрүү, иргэн болон захиргааны хэргийн талаар гарсан шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх, ард иргэдэд төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай, ил тод, шударга үйлчлэх.

ЗОРИЛТ: Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хэмжээнд 2020 оныг “ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭШСЭН, ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙГ ХАНГАХ, АЛБА ХААГЧДЫН НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ САЙЖРУУЛАХ ЖИЛ” болгох зорилт дэвшүүлсэн.

020010600031_Page_2

Districts increasingly are raising the standards for promotion to high school, holding back 8th graders who earn paper writing poor grades or score low on standardized tests
Scroll To Top