Home / Удирдах алба хаагчид

Удирдах алба хаагчид

Газрын дарга

Овог нэр: Саранцэцэг Ганбат

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Дэд хурандаа

Боловсролын байдал: Дээд, Магистр

Утас: 89086303

Томиллогдсон огноо: ШШГЕГ-ын даргын 2017 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн б/956 дугаар тушаалаар

дарга

ЦХБ-ны дарга

Овог нэр: Талгат Еркебулан

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Хошууч

Боловсролын байдал: Дээд, доктрант

Утас 89119350, 99658515

Томиллогдсон огноо: ШШГЕГ-ын даргын 2015 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн б/115 дугаар тушаалаар

Т.ЕРКЕБУЛАН

Тасгийн дарга бөгөөд ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч

Овог нэр: Байгаль Баттулга

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Ахмад

Боловсорлын байдал: Дээд, магистр

Утас 89086304

Томиллогдсон огноо: ШШГЕГ-ын даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдрийн б/498 дугаар тушаалаар

IMG_0770

Scroll To Top