АЛБА ХААГЧДЫГ ВАКЦИНЫ 1 ДҮГЭЭР ТУНД ХАМРУУЛЛАА.

Баян-Өлгий аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын нийт алба хаагчдыг 2021 оны 04 дүгээр сарын 08, 09-ний өдрүүдэд Ковид-19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтын БНХАУ-ын Синофарм үйлдвэрийн Вероселл вакцины 1 дүгээр тунд хамрууллаа.

Вакцины 2 дахь тунд 2021 оны 05 дугаар сарын 06-07-ны өдрүүдэд хамруулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button