АЛБА ХААГЧДЫГ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЗЛЭГТ ХАМРУУЛЛАА.

2021 оны 05 дугаар сарын 20-21-ний өдрүүдэд Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгтэй хамтран 35 алба хаагчийг нарийн мэргэжлийн эмч нарын урьдчилан сэргийлэх 14 төрлийн үзлэг, оношлогоо, шинжилгээнд хамрууллаа.

Үзлэгээр ажил үүргээ гүйцэтгэхэд саад учруулахаар хүнд хэлбэрийн болон халдварт өвчинтэй алба хаагч байгаагүй болно.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button