СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР

Баян-Өлгий аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт 2021 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн байдлаар сул орон тоо байхгүй байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button