Удирдах алба хаагчид

Газрын дарга
Овог нэр: Найдан Бат-Эрдэнэ
Мэргэжил: Эрх зүйч
Цол: Дэд хурандаа
Боловсролын байдал: Дээд, Магистр
Утас: 89086303, 89058418
Томилогдсон огноо: ШШГЕГ-ын даргын 2020 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн б/550 дугаар тушаалаар
Цагдан хорих байрны дарга
Овог нэр: Талгат Еркебулан
Мэргэжил: Эрх зүйч
Цол: Дэд хурандаа
Боловсролын байдал: Дээд, доктрант
Утас 89119350, 99658515
Томиллогдсон огноо: ШШГЕГ-ын даргын 2015 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн б/115 дугаар тушаалаар
Тасгийн дарга бөгөөд ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч
Овог нэр: Байгаль Баттулга
Мэргэжил: Эрх зүйч
Цол: Ахмад
Боловсорлын байдал: Дээд, магистр
Утас 89086304
Томиллогдсон огноо: ШШГЕГ-ын даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдрийн б/498 дугаар тушаалаар
Back to top button