“Маскаа зүүе, гараа угаая” 2 дугаар аянд нэгдлээ

Нийт алба хаагчдыг “Маскаа зүүе, гараа угаая” аяны хүрээнд нүүр зургаа шинэчлэх уриалгыг гаргаж, фэйсбүүк идэвхтэй хэрэглэгч 30 алба хаагчийг аянд нэгдүүлэн, нүүр зургийг шинэчлүүлэх ажлыг зохион байгууллаа.

Алба хаагчдын дунд “Өрөөндөө өөрийгөө хамгаалья” челлэнжийг байгууллагын БӨШШГГАЗАР СУРГАЛТ 2020-2021 фэйсбүүкийн хаалттай группт эхлүүлсэн ба алба хаагчид идэвхтэй хамрагдаж албан өрөөндөө амны хаалт зүүж, гар ариутгах санитол, ам зайлах уусмал, орчноо ариутгах цацлага зэргийг байршуулан албан үүргээ гүйцэтгэж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button