МЭДЭЭЛЭЛ

Короновируст халдварт цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа хорих анги, цагдан хорих байруудад эргэлт уулзалтыг Улсын онцгой комиссын дараагийн шийдвэр гарах хүртэлх хугацаанд хязгаарласан болно.

Үүссэн нөхцөл байдалтай холбоотойгоор уулзалтыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулж,  илгээмжийг шуудангаар авч байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button