“ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТЫН АЖИЛТАН” БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА.

 Шүүхийншийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ахлагч  бүрэлдэхүүний  сул орон тоог нөхөх, нөөц бүрдүүлэх зорилгоор Дотоод хэргийн их сургуулийн Ахлагчийн сургуультай хамтран зохион байгуулдаг “Харуул хамгаалалтын ажилтан” бэлтгэх сургалтыг 2021 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдрөөс эхлэн зохион байгуулагдаж байна.

Сургалтад хамрагдах хүсэлтэй иргэдийг бүртгэж шалгалтад хамруулан тэнцсэн суралцагч нарыг тус газрын байрлалд цахим сургалтад хамруулж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button